Logo
 6942200085 6942200085
Αρχική Προσφορές Προφίλ Αποστολές Επικοινωνία

Η Δίαιτα της Χειµέριας Νάρκης

Η Δίαιτα της Χειµέριας Νάρκης θα σας οδηγήσει σε µια νέα και

καλύτερη ζωή.

 

Κάντε µερικές ερωτήσεις στον εαυτό σας:

  Ξυπνάτε συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας;

  Έχετε ανήσυχο ύπνο;

  Παρουσιάζετε νυκτερινή εφίδρωση;

  Πάσχετε από παλινδρόµηση οξέων κατά τη διάρκεια της νύχτας;

  Νιώθετε την ανάγκη να πάτε τουαλέτα στη διάρκεια της νύχτας;

  Ξυπνάτε εξουθενωµένοι το πρωί;

  Αισθάνεστε ναυτία νωρίς το πρωί;

  Αισθάνεστε το λαιµό σας ξηρό το πρωί;

  Πάσχετε από νυχτερινές κράµπες;

  Αισθάνεστε αδυναµία νωρίς το πρωί;

Εάν απαντήσατε καταφατικά σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις,

αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχετε τροφοδοτήσει αρκετά

το ήπαρ σας µε ενέργεια για τη νύχτα, κι έτσι δηµιουργήσατε ένα παλιρροι-

ακό κύµα ορµονών του στρες ενώ κοιµόσασταν.

   Συνεπώς, δεν εκµεταλλευτήκατε τα οφέλη του Ύπνου Βραδέων Κυµάτων.

   Οι παραπάνω παράγοντες σηµαίνουν ότι θα ξυπνήσετε νιώθοντας αφυ-

δατωµένοι, ο αδένας της αποκατάστασης -ή υπόφυση- δεν θα έχει φέρει

εις πέρας το επανορθωτικό του έργο και θα έχετε χάσει οστική µάζα. Οι

µύες σας θα είναι ασθενέστεροι, θα έχετε υψηλότερη αρτηριακή πίεση από

τη φυσιολογική, και ίσως να έχετε ναυτία και να µην είστε σε θέση να κα-

ταναλώσετε ένα καλό πρωινό.

    Αντί να καίτε λίπος για την αποκατάσταση των µυών και των οστών σας

και την αναστολή της παραγωγής των ορµονών του στρες, έχετε στην πραγ-

µατικότητα ένα αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο. Ο εγκέφαλός σας εργάζεται

καταναλώνοντας ενέργεια που παράγεται από αποικοδόµηση µυών και

οστών κατά τη διάρκεια της νύχτας.Αντί να αισθάνεστε αναζωογονηµένοι

µετά από τον νυκτερινό σας ύπνο, αισθάνεστε σαν να είχατε µείνει ξύπνιοι

όλη τη νύχτα και να είχατε τρέξει ένα µαραθώνιο.

    Στη ?ίαιτα της Χειµέριας Νάρκης θα σας δείξουµε πώς να µεγιστοποι-

είτε το δυναµικό καύσης λίπους κατά τη διάρκεια του θαύµατος που λέγεται

 

            Πώς λειτουργεί η ?ίαιτα της Χειµέριας Νάρκης

  Ύπνος Βραδέων Κυµάτων, πώς να αξιοποιείτε τα πραγµατικά και προερ-

χόµενα από τη φύση οφέλη της νυκτερινής νηστείας (όπως κάνουν και τα

ζώα κατά την χειµερία νάρκη) και πώς να µειώνετε την παραγωγή των επι-

κίνδυνων ορµονών που προκαλούν τόση δυσφορία και βλάπτουν την υγεία.

 

          H Δίαιτα της Χειµέριας Νάρκης

    Αυτά είναι µαθηµατικά για χαζούς, άρα µην ανησυχείτε. Κι εµείς

αριθµοµηχανή χρησιµοποιήσαµε.

     Ας υποθέσουµε ότι κοιµάστε 8 ώρες κάθε νύκτα. Μια µέση γυ-

ναίκα, παραδείγµατος χάριν, µε ύψος 165 εκατοστά και βάρος 60

κιλά καίει περίπου60 θερµίδες την ώρα. Κατά τη διάρκεια του

Ύπνου Βραδέων Κυµάτων, καίτε 240 θερµίδες. Με τρία σετ

απλών ασκήσεων αντίστασης την εβδοµάδα (τις οποίες θα εξη-

γήσουµε αργότερα) θα αυξήσετε αυτήν την ποσότητα σε 600 θερ-

µίδες κάθε νύκτα στο 4ωρο αυτό χρονικό διάστηµα. Κατά τη

διάρκεια του ελαφρύτερου ύπνου, θα εξακολουθήσετε να καίτε

50 τοις εκατό περισσότερες θερµίδες από ό,τι στην αντίθετη πε-

ρίπτωση, έτσι θα αυξήσετε τις 240 θερµίδες σε 360, συνολικά 960

κάθε νύχτα: 6.720 θερµίδες ανά εβδοµάδα, διπλασιάζοντας έτσι

τον µεταβολισµό του λίπους σας.

    Συγκρίνετέ το αυτό µε µια ολόκληρη ώρα έντονης βάδισης

στον διάδροµο βάδισης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα το κάψιµο

1000 θερµίδων. Όµως, οι 500 από αυτές προέρχονται από υδα-

τάνθρακες, περιλαµβανοµένης της αποικοδόµησης µυών, ενώ οι

200 προέρχονται από µυϊκά αποθέµατα, και έτσι δεν έχουν καµία

επίπτωση στο σωµατικό λίπος. Μόνο 300 θερµιδούλες προέρχο-

νται από το συσσωρευµένο λίπος του σώµατος, οι οποίες αντι-

στοιχούν σε απώλεια 33 γραµµαρίων λίπους.

    Η αντιστοιχία λίπους µε θερµίδες είναι: 9 θερµίδες ανά γραµ-

µάριο. Έτσι 6.720 θερµίδες . 9= 746 γραµµάρια λίπους την εβδο-

µάδα, ή απώλεια λίπους ίση µε τρία τέταρτα του κιλού καθαρού

λίπους – πολύ αποτελεσµατικότερη από άλλες δίαιτες που οδη-

γούν σε απώλεια µυϊκής µάζας και νερού, δίνοντας έτσι µια ψευδή

εικόνα απώλειας βάρους. Για να επιτύχετε την ίδια απώλεια τρέ-

χοντας σε διάδροµο βάδισης πρέπει να κάνετε 20 συνεδρίες της

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

        ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑ;

Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία:

- Το µέλι

- Η υγιεινή διατροφή

- Η χειµέρια νάρκη

- Οι ορµόνες

- Οι ασκήσεις δραστικής αντίστασης

   Δεν θέλουµε να σας µπερδέψουµε µε επιστηµονικά στοιχεία, έτσι λοιπόν

θα απλοποιήσουµε τα βασικά αυτά στοιχεία σε µικρές και εύληπτες «µπου-

κίτσες».

     Το Μέλι

   Το µέλι είναι µια από τις παλαιότερες τροφές που είναι γνωστές στον άν-

θρωπο. Ο αρχαίος Έλληνας µαθηµατικός, φιλόσοφος και στοχαστής Πυθα-

γόρας, που γεννήθηκε το 580 π.Χ. επιβεβαίωσε τις θεραπευτικές ιδιότητες

του µελιού στα συγγράµµατά του.Αυτός και οι µαθητές του το χρησιµοποί-

ησαν ως βασικό συστατικό της αυστηρής αλλά πολύ υγιεινής διατροφής

τους που αποτελούνταν από λαχανικά, αµύγδαλα και άλλους καρπούς,

σύκα και µέλι. Οι αρχαίοιΑιγύπτιοι το γνώριζαν επίσης, ενώ αρχαιολογικές

µελέτες έχουν δείξει τη µεγάλη εκτίµηση που είχαν για το µέλι. Για τον

σκοπό µας, το µέλι είναι σηµαντικό γιατί τα µόριά του αποτελούνται κατά

το ήµισυ από γλυκόζη και κατά το άλλο ήµισυ από φρουκτόζη. Αυτό έχει

 

Πώς λειτουργεί η Δίαιτα της Χειµέριας Νάρκης

µιας ώρας ανά εβδοµάδα.

Και όλο αυτό προέρχεται από τα αντίστοιχα αποθέµατα λίπους

του οργανισµού, και χρησιµοποιείται για την αναδόµηση όλων

των οργάνων, των οστών, των ιστών και των µυών σας.

Είναι πολύ αποτελεσµατικότερο από την κοπιώδη άσκηση του

διαδρόµου βάδισης κατά την οποία καίτε θερµίδες από τη ζωτική

µυϊκή σας µάζα.

σηµασία γιατί προκειµένου να έχει ο εγκέφαλός µας πρόσβαση στο ζωτικό

καύσιµο από το ήπαρ µας, πρέπει πρώτα να το απελευθερώσει η φρου-

κτόζη. Είναι ο µόνος τρόπος για να µπορέσει να το προσλάβει ο εγκέφαλος.

     Υγιεινή Διατροφή

Ό,τι τρώµε φαίνεται επάνω µας. Το άσπρο ψωµί, η πίτσα, τα χάµπουργκερ,

τα λίτρα µπύρας και µηλίτη που πίνουµε, τα τσιπς, και το τσάι ή ο καφές

µε ζάχαρη συµβάλλουν στο να παχαίνουµε. Το ψωµί ολικής αλέσεως και το

πολύσπορο ψωµί, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, η µεγάλη ποσότητα

νερού και το φρέσκο, άπαχο κρέας, τα ψάρια και τα πουλερικά οργανικής

καλλιέργειας χωρίς συντηρητικά συµβάλλουν στο να αδυνατίζουµε, να δια-

τηρούµε την καλή φυσική µας κατάσταση και να είµαστε υγιείς και γεµάτοι

ζωντάνια. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, αλλά ούτε και ακατόρθωτο είναι.

     Χειµέρια νάρκη

Αρκετά ζώα τρέφονται κανονικά το καλοκαίρι, πέφτουν σε νάρκη όλο το

χειµώνα και ξυπνούν την άνοιξη λεπτά και καταπεινασµένα. Γιατί; Είναι

προφανές ότι επιβιώνουν καταναλώνοντας το συσσωρευµένο λίπος που

διαθέτουν.Αυτό που ξεχνάµε είναι ότι, παρόλο που εµείς δεν πέφτουµε σε

χειµέρια νάρκη, κάνουµε περίπου το ίδιο πράγµα όταν κοιµόµαστε. Συντη-

ρούµαστε από τα αποθέµατα λίπους που διαθέτουµε. Ή, τουλάχιστον, έτσι

θα έπρεπε να κάνουµε. Όµως, λόγω της συγκεχυµένης και συχνά λανθασµέ-

νης ενηµέρωσης σχετικά µε το πώς, τι και πότε να τρώµε, εµποδίζουµε ου-

σιαστικά τον οργανισµό µας να χρησιµοποιεί αυτό το συσσωρευµένο λίπος

τη νύχτα, αρνούµενοι έτσι στον εαυτό µας τα οφέλη που αποκοµίζουν τα

ζώα που βυθίζονται σε χειµέρια νάρκη.

Στην πραγµατικότητα, εµείς οι άνθρωποι έχουµε την τάση να κοιµόµα-

στε περισσότερο τον χειµώνα από ό,τι το καλοκαίρι. Υπάρχουν διάφορες

θεωρίες για τον λόγο που συµβαίνει αυτό: µπορεί να οφείλεται στο ότι απο-

λαµβάνουµε τα µεγάλα διαστήµατα ηλιοφάνειας και θέλουµε να είµαστε

ξύπνιοι και να βγαίνουµε έξω? µπορεί να οφείλεται στο ότι έχουµε µια τάση

να αισθανόµαστε καλύτερα και να έχουµε περισσότερη ζωντάνια τους κα-

λοκαιρινούς µήνες. Επίσης, µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η δια-

 

    H Δίαιτα της Χειµέριας Νάρκης

τροφή µας είναι καλύτερη το καλοκαίρι.

Στην απίθανη περίπτωση όπου θα ήσασταν αναγκασµένοι να νυχοπερ-

πατήσετε δίπλα σε µια διαχειµάζουσα αρκούδα, και ξαφνικά θα χτυπούσε

δυνατά το κινητό σας, θα τροµάζατε χωρίς λόγο.

Γιατί; Διότι η χειµέρια νάρκη, σε αντίθεση µε τον ύπνο, δεν αντιστρέ-

φεται εύκολα. Ο ύπνος µας διακόπτεται πολύ εύκολα, η χειµέρια νάρκη

όµως όχι. Η αρκούδα, σε αντίθεση µ’ εσάς, θα συνέχιζε να κοιµάται µακά-

ρια.Η βιολογία του ύπνου και της χειµέριας νάρκης φαίνεται παρόµοια·

είναι κατά πολύ όµοια σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ισοζύγιά τους, εµφανί-

ζει, ωστόσο, και σηµαντικές διαφορές.

Μια αρκούδα που κοιµάται θα χρησιµοποιήσει, όπως κι εµείς, τα απο-

θέµατα λίπους της για να διατηρήσει όλες τις βασικές της λειτουργίες όπως

είναι ο καρδιακός παλµός, η αναπνοή και άλλα, καθώς και για να επανορ-

θώσει, να συντηρήσει και να επαναδοµήσει νέους ιστούς.

Όπως κι εµείς, αυτή η αρκούδα που κοιµάται πρέπει να διατηρήσει την

εγκεφαλική της λειτουργία κατά τη διάρκεια της νυκτερινής νηστείας, και

για να το κάνει αυτό χρειάζεται γλυκόζη, όπως κι εµείς, έτσι θα διασφαλίσει

ότι το ήπαρ της έχει επαρκώς τροφοδοτηθεί µε γλυκόζη πριν να βυθιστεί

στο νυκτερινό της ύπνο. Η αγάπη που έχει η αρκούδα για τα γλυκά και η

ενστικτώδης της προτίµηση για το µέλι επιβεβαιώνει ότι ο εγκέφαλός της

γνωρίζει πολύ καλά αυτή την ανάγκη.

Θεωρητικά, κατά τη διάρκεια της χειµέριας νάρκης, η ενέργεια µε την

οποία θα είχε τροφοδοτηθεί το ήπαρ θα είχε εξαντληθεί µετά από µερικές

ώρες, τα επίπεδα γλυκόζης του αίµατος θα µειώνονταν, τα επινεφρίδια τα

οποία διοχετεύουν τις ορµόνες του άγχους θα ενεργοποιούνταν, και οι ζω-

τικοί ιστοί, τα οστά και οι µύες, θα αποικοδοµούνταν για να διατηρηθεί η

εγκεφαλική λειτουργία.

    Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει διότι η ευφυής αρκούδα, όπως και

άλλα ζώα που πέφτουν σε χειµέρια νάρκη, το αποτρέπει µετατρέποντας τα

αποθέµατα λίπους σε ένα ειδικό είδος καύσιµου το οποίο µπορεί να χρησι-

µοποιήσει ο εγκέφαλος αλλά το οποίο δεν είναι γλυκόζη. Έτσι, ο εγκέφαλός

της λειτουργεί µια χαρά κατά τους µακρείς χειµωνιάτικους µήνες.

      Και εάν ο εγκέφαλος εκτελεί όλες τις βασικές του λειτουργίες, επιβλέ-

ποντας όλα τα άλλα όργανα και ιστούς, δεν υπάρχει λόγος παραγωγής των

ορµονών του άγχους από τα επινεφρίδια.

Τώρα µπορούµε να δούµε καθαρά τη διαφορά µεταξύ χειµέριας νάρκης.................

 

 

Προτεινόμενο Προϊόν
Μελένια  Φιστίκι 210 γρ.
Μελένια Φιστίκι 210 γρ.
4,90
Δωρεάν αποστολή άνω των 50€

melisokiposaxiou@gmail.com  τηλ: 2391041635 κιν: 6942200085   Χάρτης
© Μελισσόκηπος Αξιού 2019 | web hosting and developing by Aspx.gr